Kvalitetssäkring

I en snabbt föränderlig kommersiell och teknisk miljö strävar Decksafe Solutions och Decksafe Scandinavia kontinuerligt efter att höja sin prestanda för att kunna ge din organisation största möjliga effektivitet och affärsnytta. För att uppnå detta behöver vi din hjälp genom att ge din syn på vår prestation. Decksafes mätprocess för kundnöjdhet, baserat på detta frågeformulär, ger oss direkt feedback på vad du tycker om vår prestation. De framtida förändringarna inom Decksafe kommer att påverkas starkt av dina åsikter om de produkter och den service som vi tillhandahåller. Därför är dina kommentarer och uppfattningar av stort värde.


Kundtillfredsställelse Survey 
Jag kan försäkra er att vi kommer att ta dina synpunkter och kommentarer på allvar och införliva dem inom våra ständiga förbättringsprocesser.

Tack ska du ha.

Carl Sheehan Decksafe Solutions Ltd – Kvalitetschef.

Get in touch