Marin

QuartzGrip™ Fibreglass Marina Trall är ett tekniskt, halkskydd till traditionella plast-, trä- och ståltillämpningar.

Vår marina halkskyddstrall och gallerdurk, är utformad speciellt för områden som blir halkiga när de utsetts för väta eller olja. Kan nyttjas för flytande pontoner, bryggor, ramper, mittgångar och mycket mer.

Sedan produkten lanserades har våra tekniskt avancerade kompositdäck installerats framgångsrikt på både land- och kustnära miljöer, inklusive nybyggnation och renoveringsprojekt, i hela Storbritannien.

Vi har testat alla vår marina trall mot BS 7976–2 standarder (friktionstest). Dess grova, halkfria yta ger exceptionellt fäste och har visat sig ge ett effektiv halkmotstånd. Den grustäckta ytan är också resistent mot mossa och alger för att säkerställa ett mycket lågt underhållsbehov, till skillnad från trä som kräver regelbunden rengöring och reparation.

Vår marina trall bidrar till att säkerställa en säker miljö för kunder, anställda och allmänheten. De är lätta att installera och kapa till den storlek som krävs på plats, så att du kan skapa en halkskyddad yta på bara några timmar. En annan fördel med GRP trall i jämförelse med konventionella plaster, timmer eller stål, som normalt kräver mer installationstid samt återkommande underhåll.

Project

Anti-Slip Harbour Gangway
Visa projekt
Captain Cooks Historic Ship
Visa projekt
Lock Machinery Access
Visa projekt
Leisure Marina Pontoon
Visa projekt
Ship Refurbishment
Visa projekt
World War II Attraction
Visa projekt
RNLI Station Access Ramp
Visa projekt
Kontakta oss