Schaktlösningar


Vårt RiserDeck® GRP Riser Flooring System är ett modernt alternativ till ordinarie stål, Alu eller ply-wood alternativ. 

Detta är en komplett golvlösning för servicetrunkar mm, och kommer i Solid Top (slutet) och öppen gallerdurk som alternativ. Vårt risersystem omfattar U, Vinkel och H-Profiler som ger ytterligare stöd. Dessa kan gjutas in i betongen under konstruktion eller eftermonteras senare. 

Vår lösning är inte bara stark med inbyggt halkskydd, utan även korrosionsbeständigt för att säkerställa mycket lång livslängd i alla miljöer. En annan stor fördel är att produkterna kan bearbetas på plats utan risk för gnistbildning vilket sparar både tid och pengar för projektet.

Ladda ner Broschyr